Farbenie striech...

Farbenie striech, bližšie informácie, postupy a výhody

Kedy je vhodné krytinu nafarbiť ?

Je viacero faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú dobu, kedy je už správny čas strechu znovu nafarbiť. Je to vek strechy, sklon a orientácia strechy, prostredie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza a v akej miere bola strecha v minulosti udržiavaná. Spravidla sú to práve betónové a plechové strešné krytiny, ktorým vplyvom dažďov, UV žiarenia a pôsobenia mikroorganizmov výrazne degraduje povrchová úprava. Nie je to len vec estetiky, betónová krytina, ktorá má už zdegradovanú značnú čast povrchovej úpravy má tendenciu vodu nasiakať a tým sa materiál zvetráva. U plechových striech je zasa riziko vzniku korózie.

Ako vykonávame farbenie striech a s čím pracujeme?

Farbenie striech vykonávame za pomoci lezeckej techniky bez nutnosti stavby lešenia či vybavovania ťažkých zdvíhacích plošín, vďaka tomu sú práce rýchle a efektívne.

Samotné farbenie krytín vykonávame pomocou technológie Airless striekacích zariadení a materiálov od popredného výrobcu Hagmans Nordic AB.

Technologický postup:

Dôkladné vyčistenie strechy vysokým tlakom, ktorý je primeraný vzhľadom na typ krytiny.
Prelepenie a zakrytie okien a miest, ktoré nesmú prísť do kontaktu s farbou.
Po vyschnutí povrchu sa aplikuje penetračná, antioxidačná alebo základová vrstva, v závislosti od typu strešnej krytiny a zvoleného materiálu.
Aplikácia vrchných vrstiev farby, ktoré sa nanášajú vysokotlakovým bezvzduchovým zariadením Airless.Čo farbením strechy získate?

Odborným čistením, impregnáciou alebo farbením

zvýšite funkčnosť a predĺžite životnost Vašej strechy.

Budovu zbavíte biotických faktorov

ako plesne, machy, riasy, lišajníky, huby a rôznych iných znečistení, napríklad od vtáčieho trusu, sadzí, prachu i smogu.

Predlžovaním životnosti povrchov

šetríte Vaše hodnoty a rozpočet

Zlepšíte celkový vzhľad budovy
Zabránite možnému vzniku a šíreniu ochorení

dýchacích ciest, alergií alebo astmy.

Prenechajte farbenie strechy odborníkom.