Vyčistíme Vám Vašu strechu...

Čistenie striech, bližšie informácie, postupy a výhody

Prečo je dôležité pravidelné čistenie striech?

Na povrchu strešnej krytiny sa prirodzene vytvárajú organické usadeniny, ktoré pomaly, ale isto degradujú povrchovú úpravu vašej strechy. Usadeniny znižujú možnosť správne ventilovať priestor medzi izoláciou a strešnými taškami. Machové porasty zadržujú vodu, čím zaťažujú strešnú konštrukciu. Riasy a plesne sú však škodlivé nielen pre funkčnosť, ale aj na zdravie človeka. Šíria sa vzduchom okolo celého domu a prenikajú aj do vnútorného prostredia, kde vytvárajú nebezpečné podmienky najmä pre malé deti a starších ľudí.

Ako vykonávame čistenie striech a s čím pracujeme?

Čistenie striech vykonávame za pomoci lezeckej techniky bez nutnosti stavby lešenia či vybavovania ťažkých zdvíhacích plošín, vďaka tomu sú práce rýchle a efektívne.

Samotné čistenie vykonávame pomocou vysokotlakových zariadení a švédskeho systému od výrobcu Trion Tensid AB, jednotkou na Škandinávskom trhu.

Technologický postup:

Dôkladné vyčistenie strechy vysokým tlakom, ktorý je primeraný vzhľadom na typ krytiny. Po vyschnutí povrchu sa aplikuje fungicídny impregnant, ktorý vytvorí bariéru proti ďalšiemu rastu organických nečistôt, ako sú machy, riasy, plesne či lišajníky. Po takejto aplikácií čistenia je strecha chránená na dobu cca 5 a viac rokov.Čo vyčistením získate?

Odborným čistením a impregnáciou

zvýšite funkčnosť a predĺžite životnost Vašej strechy.

Budovu zbavíte biotických faktorov

ako plesne, machy, riasy, lišajníky, huby a rôznych iných znečistení, napríklad od vtáčieho trusu, sadzí, prachu i smogu.

Zabránite možnému vzniku a šíreniu

ochorení dýchacích ciest, alergií alebo astmy.

Zlepšíte celkový vzhľad budovy
Predlžovaním životnosti povrchov

šetríte Vaše hodnoty a rozpočet

Prenechajte čistenie strechy odborníkom.